Đơn vị thi công

Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (HBC)

VÀI NÉT VỀ HÒA BÌNH Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (gọi tắt là Hòa Bình) thành lập vào ngày 27/09/1987. Tiền thân là Văn phòng Hòa Bình, bắt đầu hoạt động với việc thiết kế và thi công một số công trình nhà ở tư nhân. Ra đời trong thời kỳ đất nước đổi mới, bên cạnh yếu tố thu[...]